Disclaimer

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van De Kunning Concepts van toepassing.

Ondanks het feit dat De Kunning Concepts de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. De Kunning Concepts is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. De Kunning Concepts is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen.

De eventueel op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. De Kunning Concepts is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Aan de gepresenteerde informatie kan geen recht worden ontleend.